Maximaal comfort,
minimale energierekening

Bij Mariënhoof hanteren we het duurzame energiedistributiesysteem genaamd SEDS, wat staat voor “Sustainable Energy Distribution System”. Dit betekent dat we ons inzetten voor het behoud van onze planeet en tegelijkertijd zorgen voor vele voordelen voor de bewoners/eigenaars.

 

De maandelijkse energiefactuur wordt verdeeld door de VME en wordt gebaseerd op de tariefregelingen uw individueel verbruik van warmte, voor zowel verwarming als de aanmaak van SWW.

 

Om een duurzame woning te realiseren met een E-peil dat lager of gelijk is aan E-10 of minder, maken we gebruik van een geothermisch bronsysteem voor koeling/verwarming en een zeer efficiënte boosterwarmtepomp voor de aanmaak van sanitair warm water (SWW).

We maken ook gebruik van zonnepanelen en vermijden het gebruik van gas. Door deze technieken te combineren, biedt SEDS maximaal comfort op een duurzame manier.

 

Dit gebouw gebruikt geen gas of stookolie, maar haalt energie uit de bodem via een BEO-veld voor verwarming en koeling. Het water in het gesloten circuit wordt opgewarmd door een warmtepomp en circuleert door de bodem. In de zomer wordt warmte onttrokken uit de appartementen om de temperatuur te verlagen.

 

Dit systeem maximaliseert comfort en verlaagt de energierekening, en de warmtepomp is een duurzame oplossing die energie uit de bodem haalt en omzet in warmte. Zonne-energie wordt ook gebruikt om de warmtepompen van energie te voorzien.